Welkom

Nuenens Belang is een lokale politieke partij diep verankerd in de Nuenense samenleving, gebaseerd op kennis en ervaring.

Haar motto:

Luisteren naar de mensen, hen serieus nemen en een beleid ontwikkelen dat recht doet aan zorg, onderwijs, woon en leefomgeving, duurzaamheid, economie, en lastenverlaging.