Actiecomitė Vrienden van Eindhoven, deel 2

Onder het motto Beter een goede buur dan een verre vriend vormden wij op 9 mei 2018 het actiecomite Vrienden van Eindhoven om een ander geluid te laten horen. Deel 1 verscheen in Rond de Linde en de Nuenense Krant van 9 mei 2018. Daar hoort een passend logo bij dat Nuenen en Eindhoven verbindt. Te zien is een gedeelte van het schilderij de Aardappeleters dat Vincent van Gogh in Nuenen maakte met o.a.Sien de Groot een van de modellen waarmee hij werkte en een gedeelte van de Lichttoren van Philips aan de Emmasingel in Eindhoven.

Vincent kwam graag in Eindhoven waar hij o.a.de Collse Watermolen schilderde, de Genneper Watermolen schilderde hij maar liefst drie maal , de Catharinakerk en het Waaggebouw tekende. Etc. Van Gogh en Eindhoven waren derhalve geen onbekenden voor elkaar.  Wat vond hij eigenlijk van Nuenen? Daarvoor is het nodig om even stil te staan bij Sien de Groot. In een van zijn brieven aan zijn broer Theo noemt hij Sien een “meid in de kraam” waarmee hij bedoelde dat zij zwanger was. In Nuenen keek men hem erop aan. Vooral de toenmalige pastoor maakte hem verdacht en ging zover, zo schrijft Vincent,dat “hij de mensen geld beloofde,als zij zich niet lieten schilderen”.Gevolg: hij  kreeg geen modellen meer.Later bleek dat Sien bezwangerd was door haar eigen neef. In een brief van Vincent aan de zus van Sien schrijft hij o.a. “ is Sien de Groot met haar neef getrouwd? En is haar kind blijven leven?” In zijn laatste brief uit Nuenen aan zijn broer Theo, schrijft hij dat het werken hem in Nuenen onmogelijk is gemaakt en houdt hij Nuenen voor altijd gezien ! Goed dat Vincent het in Nuenen in 1885 allemaal op papier heeft gezet.

Welke overeenkomst is er met Van Gogh? Hij werd valselijk beschuldigd en kon geen ander verweer voeren dan uit Nuenen te vertrekken. Ter  vergelijk: Uit het vonnis van de Rechtbank van Haarlem van 30 september 2015 bleek dat een adviseur van de gemeente Nuenen belast met grondaankopen, door de gemeente valselijk beschuldigd werd van fraude. De gemeente voerde geen verweer, maar de adviseur gelukkig wel en kreeg van de rechter volledig gelijk, maar bleef wel met imagoschade zitten. Een minnelijke regeling in 2018 biedt wellicht uitkomst op betaling door de gemeente aan de adviseur van een vele tonnen kostende schadevergoeding.  Ook twee gemeente ambtenaren werden de afgelopen jaren door de gemeente ten onrechte in het beklaagdenbankje gezet en werden door de rechter geheel vrijgepleit. De twee zitten sindsdien thuis en hun salaris wordt gewoon doorbetaald tot hun 65 ste ! Wederom een aantal zaken met steeds hetzelfde patroon: valse beschuldigingen, geen verweer voeren, onnodige en geldverslindende rechtszaken aanspannen en dan rustig achterover leunen. Over bestuurskracht gesproken.

En dan hebben we het nog niet over de vraag wie uiteindelijk de rekening van dit alles betaalt. Drie maal raden: de nuenense belastingbetaler, de nietsvermoedende en onwetende huiseigenaar, die door Nuenen  met en in de top tien van gemeenten in Nederland, met de hoogste woonlasten, waaronder de OZB, wordt opgescheept. Over bestuurskracht gesproken.Terwijl de nuenense belastingbetaler bij samenvoeging met Eindhoven, per jaar gemiddeld 100 euro minder OZB betaalt. Gelukkig dat de provincie heeft ingegrepen en Nuenen vanaf 15 mei 2018  investeringen vanaf 50.000 euro voortaan moet laten goedkeuren door de provincie, dit om verder potverteren tot 1 januari 2021 te voorkomen, zeg maar geen tijd meer krijgt om door te gaan voor Sinterklaas te spelen.

Waarom deze voorbeelden? Omdat het steeds slechter wordt met de bestuurskracht van Nuenen. Geen respect voor de rechter,voor ambtenaren met vele jaren van trouwe dienst,noch voor huiseigenaren die door de hoge woonlasten in de problemen komen. Wie kaatst, kan de bal verwachten. Mevrouw Spierings heeft onze volledige support.

Nuenen, Jacques Leemans en Hans Pijs