Actiecomitė Vrienden van Eindhoven

Een bekend gezegde luidt: Beter een goede buur dan een verre vriend. Reden voor Jacques Leemans en Hans Pijs om een positief geluid te laten horen en het actiecomité Vrienden van Eindhoven te vormen.

Op 24 april 2018 stemde de Tweede Kamer in met de fusie met Groningen van de gemeente Haren een dorp te vergelijken met Nuenen. Passend in het al jaren bestaand rijksbeleid voor grotere gemeenten. Als we het toch niet meer kunnen tegenhouden, laten we dan Eindhoven de hand reiken. Een stad die voor welvaart en werkgelegenheid in de regio ook in Nuenen zorgde en nog steeds zorgt. Denk aan Philips, Daf, VDL,ASML. Een stad met landskampioen PSV. Een stad met een nationaal en internationaal netwerk. Een stadsschouwburg en een internationaal zwemcentrum. Kortom een stad waar inwoners en sporters trots op kunnen zijn. Een stad waar zeer veel Nuenenaren de kost verdienen.

Angst in Nuenen voor verlies van identiteit en dorpskarakter? Misplaatst. Denk aan Stiphout. Na de fusie met Helmond is er niets veranderd. Denk aan Acht. Na de fusie met Eindhoven ziet Acht er nog steeds hetzelfde uit. En bloeit het verenigingsleven er als nooit tevoren. In Nuenen met een beschermd dorpsgezicht en beschermd monument Het Klooster verandert er niets, behalve voor W70 de enige partij die in 1998 in strijd met de wet, een vleugel van het Klooster, zonder monumentenvergunning, liet slopen en de Kloosterstraat liet dichtbouwen, waardoor de identiteit en het dorpskarakter van Nuenen op die plek voor goed verloren ging. En uitgerekend deze partij verwijt Eindhoven dat er na de fusie  minder sociale cohesie ontstaat! En daarom niet in gesprek met Eindhoven wil. Over bestuurskracht  gesproken!

Meer zaken met gebrek aan bestuurskracht : 1. Vonnis Rechtbank Haarlem van 30 september 2015. Ten onrechte werd een adviseur beschuldigd van fraude bij grondaankopen. De rechtbank oordeelde: “ De gemeente Nuenen c.a. heeft er uitdrukkelijk van afgezien haar stellingen te bewijzen” en is op het verweer van de adviseur “ met geen enkel substantieel tegenargument gekomen.”. De rechtbank spreekt over “ onrechtmatig procesbeleid “ van de gemeente.Iemand vals beschuldigen en dan geen verweer voeren, is practisch nooit voorgekomen in bestuurlijk Nederland. Wel in Nuenen. Intussen zit de oud-adviseur nog steeds met imagoschade. De totale schade loopt in de tonnen wellicht nog veel meer. Momenteel loopt er een minnelijke regeling en partijen hopen er in 2018 uit te komen. 2. Andere zaak is de psychiatrische kliniek Eeneind 47. Een aantal bewoners van het Eeneind dienden op 12.11.2017 een bezwaar in tegen de door de gemeente verleende omgevingsvergunning en werden gehoord door de commissie voor de bezwaarschriften. Gemeente had 18 weken de tijd om een besluit te nemen.Op 27.3.2018 liep de beslistermijn af en is er nog steeds geen besluit genomen.. Intussen is de gemeente in gebreke gesteld met toepassing van de Wet dwangsom en beroep. En nog steeds neemt de gemeente geen besluit. Sterker nog beïnvloed de lopende rechtsgang gemeente-bestuursrechter-Raad van State door bezwaarmakers onlangs nog te verzoeken de ingebrekestelling in te trekken. Ongehoord in bestuurlijk Nederland.

Waarom deze voorbeelden? Omdat het steeds slechter wordt met de bestuurskracht van Nuenen. Geen respect voor de rechter, voor de wet noch voor bezwaarmakers. Wie het onderste uit de kan wil, krijgt het deksel op zijn neus. Mevrouw Spierings heeft onze volledige support.

Nuenen, Jacques Leemans en Hans Pijs