Het rommelt in nieuwbouwwijk Nuenen-West

Neem jongeren serieus

Het rommelt in nieuwbouwwijk Nuenen-West. Het lijkt erop dat de gemeente de controle over nieuwbouw volledig kwijt is en zomaar wat doet. Neem nou als voorbeeld het  ontwerp bestemmingsplan Nuenen-West, dat in februari 2019 ter inzage lag.Toekomstige bewoners vooral jongeren wilden graag weten waar ze aan toe waren en aan welke bouwvoorschriften hun bouwaanvragen moesten voldoen. Logisch toch? Niet dus ! Dat ondervonden maar liefst 70 bezwaarmakers. Dank zij een van hen , kwam de gemeente er achter, dat vier cruciale bouwvoorschriften “ vergeten “ waren op te nemen in de planvoorschriften met als gevolg opnieuw voor 6 weken ter inzage vanaf  25 juli 2019. En toekomstige bewoners vooral jongeren hun bouwaanvragen weer opnieuw moeten bekijken. Maar de gevolgen kunnen nog veel groter en ernstiger zijn omdat bezwaarprocedures tot en met de Raad van State wel 2 jaar kunnen duren en  al die tijd nieuwe bewoners en jongeren  in het onzekere verkeren en gedwongen worden naar buiten Neunen te gaan wonen. Projectontwikkelaar Nuenen-West BV ziet de bui al hangen : “ De vervolgfasen zullen medio 2020 met de gemeente worden opgestart”. Voornaamste les uit deze casus: gemeente controleer voortaan zelf de bouwvoorschriften en besteed dat niet uit aan derden. Haastige spoed is zelden goed. Door de nalatigheid van de gemeente zijn toekomstige bewoners en jongeren de dupe.

Gemeente: neem deze groep serieus.

Jacques Leemans,voorzitter Nuenens Belang