Het rommelt in Zuid en Centrum

Raadsvergadering 28 Maart 2019

Het rommelt in Zuid en Centrum. Het lijkt erop dat de gemeente de regie volledig kwijt is en zomaar wat doet. Neem nou als voorbeeld de structuurvisie Nuenen-Zuid geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 maart, als: Behandeling Structuurvisie Nuenen-Zuid. De bevolking van Zuid was daarom in grote getale opgekomen om de discussie in de raad bij te wonen hoe hun wijk er uiteindelijk zou uit gaan zien. Logisch want het gaat  per slot van rekening om hun wijk en woon- en leefomgeving. Denk bijv. aan: appartementen voor senioren, gezondheidscentrum, enorme concentratie van fijnstof op de kruising Geldropsedijk/Helmondweg met gevolgen voor de volksgezondheid van Zuid  en Eeneind. Toenemend vrachtverkeer op Geldropsedijk etc.

Groot was dan ook de verrassing van de inwoners van Zuid  toen op voorstel van W70 de Behandeling Structuurvisie Nuenen-Zuid van de agenda werd gehaald, de massaal voor niets opgekomen bewoners in verbijstering achterlatend. Waarna de zaak op 10 april werd voortgezet in een besloten vergadering  achtergesloten deuren zonder publiek! Iets te verbergen? Na de raadsvergadering van 25 april, weet Zuid nog niet waar ze aan toe is.Het heeft meer weg van pappen en nathouden.

En dan  het Centrum. Voor 50.000 euro werd een zogenaamde centrummanager ingehuurd. Van de beloofde opwaardering en zichtbare verbetering van het centrum kwam tot heden niets terecht,ondanks de torenhoge reclamebelasting die de winkeliers moeten betalen.

Jacques Leemans, voorzitter Nuenens Belang