Houd Geldropsedijk en Eeneind leefbaar!

In de gemeenteraad van 14 december 2017 komt het raadsvoorstel Mobiliteitsvisie Nuenen aan de orde.Eenvoudig gezegd betekent dit een kijk op de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer door Nuenen.Het voorstel is een vervolg op het in de gemeenteraad van 7 juli 2016 besproken voorstel Verbindingsboog Meierijlaan inclusief openstelling busbaan op de op- en afrit bij Eeneind via de Geldropsedijk naar de Helmondweg ( A270)

 In het vooroverleg met diverse belangenverenigingen zoals de belangenvereniging Nuenen Groen, voetbalvereniging EMK en de wijkraad Eeneind werd toen de grote zorg uitgesproken dat openstelling tot een negatieve impact zou leiden op het woon- en leefklimaat voor omwonenden van de Geldropsedijk ( Nuenen-Zuid ) en van het Eeneind alsmede tot concentratie van fijnstof, geluidsoverlast( herrie), verkeersveiligheid  als gevolg van het autoverkeer en vrachtverkeer met name op de Geldropsedijk en de op- en afrit Helmondweg bij het Eeneind.

Deze bezwaren vormden aanleiding voor de gemeenteraad om het raadsvoorstel van 7 juli 2016 niet verder te behandelen met de toezegging van W70 wethouder Jansen van verkeer c.q. het college van B . en W. met een beter en aangepast voorstel terug in de raad te komen.

Van deze toezegging is tot heden – anderhalf jaar later – niets terechtgekomen. Wat heeft W70 wethouder Jansen in deze tussentijd gedaan? Sterker nog het verkeer inclusief sluipverkeer op de Geldropsedijk is inmiddels verviervoudigd, het sluipverkeer van en naar Eindhoven via de Collseweg en door de kom van het Eeneind idem dito. Daar komt nog bij dat in de begroting 2018 van de gemeente Nuenen nog steeds de post openstelling busbaan bij het Eeneind is opgenomen. Met welk doel? Ontlasting van de Geldropsedijk via een ontsluiting op de Europalaan is niet gerealiseerd door de aanleg van de Verbindingsboog

Meierijlaan te schrappen. Gebleven is de openstelling busbaan. Daarmee zit de Geldropsedijk en het Eeneind met de gebakken peren  en dreigen zij  het afvalputje van Nuenen te worden.

Geldropsedijk en Eeneind zijn niet gebaat bij nog meer verkeer en overlast, naast een spoorweg, een Helmondweg, Collse Hoefdijk en Collseweg. Genoeg is genoeg. Bovendien ontstaat bij openstelling op en voor het viaduct Geldropsedijk over de Helmondweg grote filevorming dat tot nog meer geluidsoverlast, luchtvervuiling en fijnstof zal leiden.

Oplossing:Geen openstelling busbaan voor autoverkeer en regionaal verkeer om Nuenen heen in plaats door de kern Eeneind en over de Geldropsedijk.

 Jacques Leemans

Voorzitter van de politieke groepering Nuenens Belang