Huiseigenaren opgelet !Wie is de klos?

In de raadsvergadering van 9 november j.l. werd de begroting 2018 vastgesteld. Nadat in 2017 de huiseigenaar 5 euro per jaar minder ozb behoefde te betalen, wordt in 2018 de ozb met 8 euro verlaagd. Het ED van 10 november kopte in vette letters :“ Ozb in Nuenen gaat nog verder omlaag”. En W70 raadslid Stultiens gaf als reden om de ozb extra te verlagen op: “ Het was vele jaren geleden onvermijdelijk om de ozb fors te verhogen, maar het is inmiddels mogelijk om de verhoging weer af te bouwen.” In2018 is de huiseigenaar totaal aan ozb kwijt 445 euro, 284 euro aan afvalstoffenheffing en 244 euro aan rioolheffing. Totaal aan woonlasten 978 euro. Dat is gemiddeld ca 80 euro per maand per huiseigenaar ! Daarmee zit Nuenen in de top tien van de gemeenten in Nederland met de hoogste woonlasten en nummer 1 van de 21 gemeenten in Zuid-Oost Brabant!

W70 stelt dat het vele jaren onvermijdelijk was om de ozb fors te verhogen. Maar hij geeft niet aan waarom. De waren reden is het ongebreideld potverteren dat W70 vele jaren heeft gedaan . Noem het maar geldsmijterij. Het ia allemaal begonnen met W70 wethouder De Laat die in 1998  de regie voerde over de verbouw van het Klooster bestaande uit het slopen van de monumentale vleugel van het gebouw, om vervolgens de Kloosterstraat die uitkwam op de markt dicht te bouwen met winkels. Daarmede het historisch karakter van het dorpsgezicht voorgoed verminkend. Hij liet het gebouw verbouwen voor het lieve sommetje van ca 3.5 miljoen euro.
Sindsdien tot heden met een jaarlijks exploitatietekort van circa twee ton. Totaal geschat aan exploitatieverliezen tot heden ca 3.5 miljoen euro.
En nog steeds moet er jaarlijks nog een paar ton bij voor exploitatieverliezen.

Toen kwam in 2015 de afrekening met de verkoop en terugkoop van garage Tonnie van der Heijden in Gerwen. De gemeente kocht dat bedrijf in 2010 voor 3.250.000 euro, omdat de gemeente onder verantwoordelijk W70 wethouder Jansen de contractuele verplichting niet nakwam om binnen 3 jaar na aankoop het ruimtelijk mogelijk te maken dat Van der Heijden zijn bedrijf kon verplaatsen naar de Kerkakkers hoek Smits van Oyenlaan. De advocaat van Van der Heijden dreigde met een boete van 2 miljoen euro bij niet nakomen van de verplichting.

Na moeizame onderhandelingen kocht Van der Heijden zijn bedrijf in 2015 terug voor de somma van 9 ton. De hele affaire kostte de gemeente derhalve de somma van 2.350.000 euro.

Door al deze geldsmijterij is de Nuenense belastingbetaler de klos en moet hij de rekening betalen. En daarom was het onvermijdelijk – om in de woorden van W70 raadslid Stultiens te spreken – om de ozb vel jaren fors te verhogen. En nu wordt de Nuenense belastingbetaler door W70 afgescheept met een verlaging van de ozb met 8 euro per jaar. Een fooi! Schande!

Jacques Leemans
Voorzitter van de politieke groepering Nuenens Belang