Jacques Leemans weer lijsttrekker Nuenens Belang

Jacques Leemans doet bij de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 weer mee als lijsttrekker.

Jacques is een bekende Nuenenaar en maakte van 1998 – 2014 al eerder deel uit van de Nuenense gemeenteraad en was al die tijd fractievoorzitter. Jurist en oprichter van de Nuenense wetswinkel met gratis wekelijks spreekuur voor de gewone man.Voorzitter van de stichting Behoud Erfgoed Nuenen.  Actief lid van de Belangenvereniging Nuenen Groen die zich o.a. inzet voor het terugdringen van de verkeers- en milieubelasting in Nuenen-Zuid met name op de Geldropsedijk met omliggende woonwijken en Eeneind. Jacques woont op het Eeneind.

Marijke Moviat nummer  twee op de verkiezingslijst is voorzitter van de Gehandicaptenvereniging Nuenen. Was 12 jaar voorzitter van de Zonnebloem.  Oud-wethouder van Welzijn en Sociale Zaken en zeven jaar raadslid. Ging langs de deuren voor Astmafonds en Dierenbescherming tot het verspreiden van drukwerk voor kerk en carnaval. Marijke woont in Nuenen-Centrum.

 Jacques heeft heel bewust gekozen voor een puur lokale partij, niet gebonden aan regels van landelijke partijen. De lijnen naar de burger zijn heel direct en korter.

Nuenens Belang is diep geworteld in de Nuenense samenleving gebaseerd op kennis en ervaring. Voornaamste drijfveer: belangenbehartiging voor alle inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind. Motto: Luisteren naar de mensen. Hen serieus nemen en hun inbreng trachten te vertalen in beleid.Samenwerken op basis van integer handelen.

Enige punten uit het verkiezingsprogramma van Nuenens Belang:

1.Uitvaarthuis dicht bij kerk en kerkhof. Niet op een industrieterrein.

2.Woonlasten waaronder ozb voor huiseigenaren en ondernemers drastisch omlaag.Weg uit de top tien van gemeenten in Nederland met de hoogste woonlasten.

3.Meer levensbestendige woningen voor mensen met een beperking.

4.Overwegvrij spoor Collsehoefdijk Eeneind. Doorstroming zowel op de weg als op het spoor verbeteren door middel van tunnel.

5.Nuenen-Zuid Geldropsedijk verkeersluw.

Voor meer punten zie de site www.nuenensbelang.nl