Nuenens Belang deelt zorgen van bewonersvereniging Het Puyven

Onlangs werd door de Nuenense afdeling Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Fietsersbond Nuenen aan de gemeente een rapportage aangeboden over een groot aantal onveilige plaatsen voor fietsers in Nuenen. Daarin kwamen o.a. aan de orde tal van onveilige situaties voor fietsers  in Nuenen-Zuid, in Nederwetten, het Nuenense centrum in en bij de wegsplitsing rond de oude lindeboom.

De meeste ongelukken gebeuren door valpartijen. Soms doen zich die overdag voor in het centrum in de Parkstraat door ladende en lossende vrachtwagens waardoor er op de rijbaan weinig ruimte overblijft voor fietsers. Oplossing zou kunnen zijn door laden en lossen voortaan in de vroege ochtenduren te laten plaatsvinden.

Het gros van de valpartijen ontstaat echter door onoverzichtelijke situaties zoals dichte begroeiing,

te steile drempels, onduidelijke voorsorteervakken op het wegdek,etc.

Bij afstand de onveiligste fietskruising is de kruising van de Lyndakkers met de Oude Kerkdijk in de wijk Het Puyven. Voor fietsers levensgevaarlijk. Het Platform Nuenen-Zuid en de bewonersvereniging Het Puyven hebben daar bij het eerste overleg met de gemeente daar al opgewezen. Er zouden gepaste maatregelen genomen worden Dat is inmiddels al weer een tijdje geleden. Van allen beloften is tot heden niets terecht gekomen. Nuenens Belang deelt de zorgen van de bewoners van het Puyven. Laat de verkeerswethouder maar eens een telling uitvoeren hoeveel fietsers per etmaal daar de oversteek wagen en nog maar niet te spreken over voetgangers.

W70verkeerswethouder Jansen bagatelliseert intussen de levensgevaarlijke situatie van de fietskruising Lyndakkers/Meierijlaan/Oude Kerkdijk/Hoge Brake door te stellen: “We hebben natuurlijk niet overal meteen geld voor. Maar dit is wel reden om nog eens naar zo’n situatie als aan de Lyndakkers te kijken.”

Nee wethouder: u moet niet nog eens maar naar de situatie kijken, maar onmiddellijk in actie komen.

De gemeente heeft wel geld om de miljoenen aan exploitatieverliezen van het Klooster vanaf 1998 tot heden te dekken of de twee miljoen verlies voor de gemeente uit aan-en verkoop tussen 2010 en 2015 van het bekende garagebedrijf uit Gerwen en niets voor de levensgevaarlijke situatie van de fietskruising in Nuenen-Zuid aan de Lyndakkers/Oude Kerkdijk. Onacceptabel en een schande!

Jacques Leemans, voorzitter Nuenens Belang.