Nuenens Belang trots op superschool Pleincollege

Rond 2005 bezocht Nuenens Belang het Pleincollege aan de Sportlaan. Aanleiding was om met eigen ogen te kunnen zien hoe slecht de huisvesting was.Verouderde lokalen die niet meer aan de eisen van de tijd voldeden.Ook te weinig lokalen omdat het aantal leerlingen fors groeide. De directie van de school had het liefst nieuwbouw op een andere locatie. Gedacht werd aan Nuenen-West. Toen dat niet haalbaar bleek, kwam park Luistruik in beeld. Ook dat lukte niet. Het grote struikelblok: geld. Uiteindelijk heeft het schoolbestuur OMO gekozen voor renovatie en nieuwbouw op de huidige locatie aan de Sportlaan. Bedoeling is nu dat de verbouwing waarschijnlijk in 2018 gereed is.

Ondanks al deze strubbelingen en vertragingen, is Pleincollege het gelukt tot het gezelschap van 45 ’superscholen’ in Nederland door te dringen. Een fantastische prestatie, waar Nuenens Belang directie, leraren en leerlingen hartelijk mee feliciteert. De volhouder wint!

Bron:jaarlijkse Elsevier-onderzoek i.c.Beste Scholen in 2017. In Beste scholen kunnen ouders en hun kinderen oordelen vinden over de kwaliteit van alle middelbare scholen. Cruciale informatie bij de keuze voor een geschikte school. Waaraan dankt het Pleincollege het predicaat Superschool? Het Pleincollege is beoordeeld op:

  1. Onderwijspositie. Positie van leerlingen in klas 3 vergeleken met advies basisschool.
  2. Onderbouwsnelheid.Percentage leerlingen onvertraagd in klas drie.
  3. Bovenbouwsucces. Percentage leerlingen dat zonder zitten blijven het diploma haalt.
  4. Examencijfers. Gemiddelde cijfers centraal examen.

Nuenens Belang hoopt dat het Pleincollege nieuw- en verbouw in 2018 snel zijn poorten kan openen voor super onderwijs waar ouders en leerlingen uit Nuenen en omstreken hun voordeel mee kunnen doen.

Jacques Leemans, voorzitter Nuenens Belang