Speerpunten Nuenens Belang

Nuenens Belang neemt deel aan de volgende verkiezingen van maart 2018 met de volgende speerpunten:

 • Verhoging persoonsgebonden budget (huishoudelijke hulp).
 • Woonlasten burgers omlaag.
 • Subsidie voor bijscholing en opleiding van vrijwilligers/mantelzorgers bij de Nuenense seniorenverenigingen.
 • Wegwerken van tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters en senioren, om te voorkomen dat jongeren niet meer binnen Nuenen blijven.
 • Armoedebestrijding, minima.
 • Snelle oplossing kwestie Soeterbeek, laat de bewoners van Nederwetten niet in de steek!
 • Stop de exploitatieverliezen van het klooster. Vanaf 1998 tot heden vele miljoenen in bodemloze put. Deze miljoenen hadden beter besteed kunnen worden aan de minima, huishoudelijke hulp en woonlastenverlaging van de huiseigenaren.
 • Aankoop dorpswerkplaats.
 • Geldropsedijk verkeersluw maken. Busbaan niet openstellen voor autoverkeer.
 • Leefbaarheid Eeneind. Woonkern heeft al verkeers- en lawaai overlast en sluipverkeer genoeg van Helmondweg, spoorweg, Collse Hoefdijk en Collseweg.
 • Huisartsenpost en apotheek in Nuenen Zuid.