Speerpunten Nuenens Belang

  • Woonlasten burgers fors verlagen.
  • Verhoging persoonsgebonden budget (huishoudelijke hulp).
  • Wegwerken van tekort aan betaalbare huurwoningen voor starters en senioren.
  • Armoedebestrijding, minima.
  • Snelle oplossing kwestie Soeterbeek, laat de bewoners van Nederwetten niet in de steek!
  • Stop de exploitatieverliezen van het klooster. Vanaf 1998 tot heden vele miljoenen in bodemloze put. Deze miljoenen kunnen beter besteed kunnen worden aan de minima, huishoudelijke hulp en woonlastenverlaging van de huiseigenaren.
  • Aankoop dorpswerkplaats. Inmiddels door de gemeente gekocht met dank aan Speerpunt Nuenensbelang.
  • Geldropsedijk en Opwettenseweg verkeersluw maken. Busbaan niet openstellen voor autoverkeer.
  • Leefbaarheid Eeneind. Woonkern heeft al verkeers- en lawaai overlast en sluipverkeer genoeg van Helmondweg, spoorweg, Collse Hoefdijk en Collseweg.
  • Huisartsenpost en apotheek in Nuenen Zuid. Intussen een Semi-permanent gebouw geplaatst in afwachting van een officieel gezondheidscentrum, met dank aan het door Nuenensbelang genoemde speerpunt .