Uitvaarthuis alsnog in centrum!

Het actiecomitė Uitvaarthuis Nuenen moet blijven onder leiding van Truus Verhoeven is nog steeds springlevend!  Nog even terug naar de memorabele gemeenteraadsvergadering van 6 juli 2017, toen een motie van W70 raadslid Stultiens, “omarmt” door W70 wethouder Jansen, werd aangenomen om het Uitvaarthuis in het centrum te sluiten en te verplaatsen naar het industrieterrein de Pinckart. Dat allemaal ondanks de 4200 handtekeningen van inwoners die wilden dat het uitvaarthuis in het centrum moest blijven dichtbij de kerken en het kerkhof en niet op een industrieterrein, een onwaardige plaats voor afscheid nemen van de overledenen, zoals Nuenens Belang het toen formuleerde. Later werden er nog eens 2000 handtekeningen opgehaald. Ondanks deze geweldige steun van de bevolking hield de gemeente zich Oostindisch doof en werden de wensen van 6200  inwoners compleet genegeerd.

Het actiecomitė heeft vervolgens niet stilgezeten en is na de zomervacantie de wijken ingegaan en nog eens 3800 handtekeningen opgehaald. Totaal derhalve ruim 8000 handtekeningen van mensen uit Nuenen, die op 28 september 2017 aan het college van B. en W. en de raad werden aangeboden. Het comitė vroeg zich af waarom B. en W. aan de mening van een echtpaar meer waarde toekende dan een petitie met 4200 handtekeningen. Truus Verhoeven schreef op 5 oktober 2017 in een ingezonden brief toen o.a. : We leven in Nederland gelukkig in een democratie, maar in Nuenen krijgen we als inwoners het idee dat het college niet weet wat dat is. De bewoners spreken ook duidelijk uit dat het college en de raad, Nuenen heeft verkwanseld en geen rekening houdt met zijn inwoners.

De meeste van onze ouderen wonen rondom het centrum. Er is toch niets mooier als dat de mensen zelfstandig hun dierbaren kunnen bezoeken en niet afhankelijk hoeven te zijn van familie of vrienden. Laten we eerlijk zijn de dood hoort ook bij het leven en laten we dat niet in een hoekje op een industrieterrein stoppen maar in het dorp waar de meeste mensen uit Nuenen hun hele leven of een groot gedeelte van hun leven gewoond hebben.

Nuenens Belang staat  volledig achter het Actiecomitė en heeft daarom Uitvaarthuis in het centrum en niet op een industrieterrein als topprioriteit nr. 1 in haar verkiezingsprogramma 2018 staan. Nuenens Belang is daarmee de enige politieke partij in Nuenen die dit punt in haar programma heeft opgenomen. Op 21 maart kunt u zich uitspreken voor het Uitvaarthuis in het centrum.

Ik sluit af met de ingezonden brief van Truus Verhoeven en Tina Klep  van 1 februari 2018 : Aan alle inwoners van Nuenen, ……dus een uitvaarthuis hoort in/bij het centrum van Nuenen. Nog 48 dagen en dan zijn er Gemeenteraadsverkiezingen !!!!

 Jacques Leemans,lijsttrekker Nuenens Belang