Volksverlakkerij, Democratie, Uitvaarthuis

Ander woord voor volksverlakkerij is volgens de Dikke van Dale voordegekhouderij. Het begint allemaal met de motie behorende bij het raadsvoorstel gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Nuenen Centrum in de raadsvergadering van 6 juli 2017, inhoudende aanpassing van het bestemmingsplan Nuenen Centrum 2012.

Genoemde motie ingediend door W70 raadslid Stultiens namens zijn fractie en ondersteund door D66 en Groen Links, werd “ omarmd “ door W70 wethouder Jansen.
In de discussie verklaarde Stultiens in het centrum per se geen uitvaarthuis te willen . De motie draagt het college op:

1.Bij de door de ondernemer ( Uitvaartzorg Hans Raaijmakers )nadrukkelijk zelf aan te wijzen locatie tot hervestiging op  proactieve wijze in te zetten voor wat betreft het toetsen van voornoemde beoogde locatie;

2.Het  college in overweging te geven een verlenging van de begunstigingsperiode voor de duur van maximaal 1 jaar toe te staan, doch uiterlijk tot het moment waarop door de ondernemer in kwestie een nieuwe passende locatie is gevonden en in  gebruik is genomen.

Volksverlakkerij nummer 1: Hier wordt net gedaan of de ondernemer zelf nadrukkelijk een locatie buiten het centrum moet aanwijzen waar hij zich wil of kan vestigen en het college lees de betrokken wethouder zich dan proactief zal opstellen. Uit uitlatingen van wethouder Jansen in uitgave 34 van de Nuenense Krant wordt de suggestie gewekt dat de ondernemer het oog heeft laten vallen op een bedrijfspand op het industrieterrein de pinckart. Nadrukkelijk zelf aangewezen door de ondernemer? Proactief meewerken? Er wordt niet bij verteld dat dit pand eigendom zou zijn van de zwager van de betrokken wethouder.

Volksverlakkerij nummer 2: De wethouder in kwestie “ omarmt “  de motie. Dat betekent dat hij zich voor hervestiging op betrokken locatie proactief zal opstellen.

En dan de merkwaardige inbreng van Groen Links bij de motie. Woordvoerder Wilmar zegt eerst dat hij kiest voor vestiging in het Centrum en later steunt hij de motie die vestiging buiten het Centrum wil. In de Nuenense Krant van 7 september j.l. schrijft hij  “ In eerste instantie had het college besloten de begunstigingstermijn na 28 augustus niet te verlengen, omdat  dat volgens  vast beleid en jurisprudentie niet kon.”

Als Wilmar zijn huiswerk goed had gedaan, had hij kunnen weten dat de rechtbank onder voorwaarden altijd zo’n begunstigingstermijn kan verlengen.

Volksverlakkerij nummer 3:  Hij kiest voor het Centrum, maar steunt de motie die geen Uitvaarthuis in het Centrum wil.

Wat heeft de democratie te maken met het Uitvaarthuis? Alles!  Liefst 4200  handtekeningen van inwoners , verzameld door het actiecomité Uitvaarthuis in Centrum moet blijven, onder de bezielende leiding van Truus Verhoeven, kun je als Raad niet negeren. Een vorm van directere democratie bestaat er niet. Nuenens Belang staat daarom volledig achter het actiecomité en zal haar met raad en daad steunen.Wij willen dat het huidige uitvaarthuis in het Centrum van Nuenen blijft, dichtbij de kerken en het kerkhof en niet op een industrieterrein een onwaardige plaats voor afscheid van de overledenen.

Jacques Leemans,

Voorzitter politieke groepering Nuenens Belang