Volksverlakkerij rond Uitvaarthuis gaat gewoon door!

De volksverlakkerij rond het Uitvaarthuis Nuenen gaat gewoon door! Sterker nog: neemt steeds ernstigere en grotere vormen aan.

Volgens de door W70 raadslid Stultiens in de raadsvergadering van 6 juli j.l. opgestelde motie moest de ondernemer uitvaartzorg Hans Raaijmakers nadrukkelijk zelf voor het uitvaarthuis  een nieuwe locatie aanwijzen. W70 wethouder Jansen “omarmde “ de motie! Op 7 september verklaarde B. en W, dat de beoogde nieuwe locatie intussen door de ondernemer zelf was aangewezen.

Nu  blijkt dat deze ondernemer zelf geen enkele locatie heeft aangewezen en van gemeentewege getracht is hem te interesseren voor een locatie op het industrieterrein De Pinckart in een bedrijfspand van de zwager van W70 wethouder Jansen. Daartoe werd Hans Raaijmakers op 30 juni j.l. enkele dagen voor de motie op 6 juli in stemming zou worden gebracht, bezocht door een tussenpersoon die ervoor moest zorgen dat de ondernemer zou kiezen voor De Pinckart.In het Eindhovens Dagblad van 22 september 2017 zegt de uitvaartondernemer : “ik heb er een nare smaak aan overgehouden en vind het eigenlijk te gek voor woorden.”

Twee dingen staan vast:

1.De ondernemer in kwestie heeft nadrukkelijk zelf geen nieuwe locatie aangewezen. Het vertrouwen van deze ondernemer in wethouder Jansen is volledig weg.

2.De wethouder in kwestie heeft gehandeld in strijd met de gedragscode van de gemeente Nuenen die bepaalt dat een wethouder zijn invloed niet mag gebruiken om het belang veilig te stellen van iemand bij wie hij persoonlijk betrokken is.

Het is te hopen dat de gemeenteraad in de komende raadsvergadering via een motie van wantrouwen orde op zaken stelt.

Intussen heeft het actiecomité Uitvaarthuis niet stilgezeten en bijna 2000 handtekeningen verzameld van inwoners van Nuenen die pleiten voor een Uitvaarthuis in het centrum en niet op een industrieterrein. Deze 2000 handtekeningen komen nog eens bovenop de reeds opgehaalde 4200 handtekeningen. Een geweldig succes van Truus Verhoeven en haar actiecomité. Nuenens Belang blijft van mening dat het huidige uitvaarthuis in het centrum moet blijven dicht bij kerk en kerkhof en niet op een industrieterrein, een onwaardige plaats voor afscheid nemen van de overledenen.

Jacques Leemans,

Voorzitter politieke groepering Nuenens Belang