Voorbeeld bezwaarschrift OZB

Bezwaar kan leiden tot verlaging WOZ waarde en derhalve OZB

Wordt het weer appels met peren vergelijken als bij u in de brievenbus de jaarlijkse beschikking WOZ en aanslag OZB valt?

In februari van elk jaar valt bij u de gemeentelijke beschikking Waardering Onroerende Zaken (WOZ) in de bus. De waardering gaat altijd uit van 1 januari van het jaar voorafgaand aan de datum van de beschikking van de gemeente. 1 januari is dan de peildatum. Concreet betekent dit bijvoorbeeld bij een beschikking gedateerd februari 2020 wat uw huis op 1 januari 2019 opgebracht zou hebben als het op dat moment zou zijn verkocht onder de beste voorwaarden.

Betaal niet teveel. Een bezwaarschrift kan leiden tot lastenverlichting. En dat niet alleen: de WOZ waarde is ook bepalend voor de inkomstenbelasting, de onroerendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsheffing. Simpel zeggen dat u de woz waarde te hoog vindt is onvoldoende. Daarom altijd aangeven waarom u dat vindt bijv. door te wijzen op de staat van onderhoud,veranderende omstandigheden in de omgeving, onjuiste vergelijkingspanden ((referentiewoningen), ontwikkeling van huizenprijzen in de buurt ( dit is via de internetsite van het Kadaster eenvoudig na te gaan).

Tips:

1. Vraag de gemeente het taxatieverslag van uw woning en vergelijk kritisch de waarde van uw huis met dat van de woningen in het verslag waarmee uw huis wordt vergeleken. ( de zogenaamde referentiewoningen)

2. Dien het bezwaarschrift in binnen 6 weken na dagtekening gemeentelijke beschikking.

3. Maak een kopie van het bezwaarschrift.

4. Laat bij grote verschillen in waarde, altijd een tegentaxatie uitbrengen door een makelaar.

Voorbeeld bewaarschrift

Nuenen, datum invullen

Aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nuenen,Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen.

Hiermee maakt ondergetekende bezwaar tegen de beschikking waardering onroerende zaken nummer……….., gedateerd ………………

Ik vind de door u vastgestelde waarde te hoog vergeleken met de referentiewoningen in het taxatieverslag omdat mijn woning minder m3 inhoud heeft, minder tuin, kleinere perceelsgrootte en minderslaapkamers dan de vergeleken woningen. En vergelijking met prijzen van gelijke huizenprijzen uit het Kadaster in het nadeel voor mij uitvalt.Bovendien een ander bouwjaar heeft.Verder mijn huis geen garage en dakkapellen heeft en de ander wel. Mijn woning achterstallig onderhoud heeft. ( zie offerte aannemer).De koopsom van mijn huis lager is dan de genoemde in de WOZ beschikking.

In het taxatieverslag geen rekening is gehouden met waardedrukkende factoren zoals geluidsoverlast door ligging in de buurt van een snelweg, spoorweg,hoogspanningslijn( horizontale vervuiling), scholen, veel sluipverkeer, allergie van berkenbomen in mijn wijk,etc.

Voorts is geen rekening gehouden met het feit dat mijn keuken en badkamer sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Renovatiekosten: €20.000 (zie offerte onderhoud aannemer).
Ik verzoek u de vastgestelde WOZ waarde met €20.000 te verlagen.

Hoogachtend,

De heer/mevrouw…………
Straat en huisnummer………
Postcode en plaats……….

Bijlagen: kopie van de waardebeschikking
Gegevens van het Kadaster
Diverse advertenties voor een vergelijkbaar huis.
Taxatieverslag makelaar
Offerte onderhoud aannemer