Voorbeeld proforma bezwaarschrift

Lastenverlichting. Huiseigenaren opgelet!

Hieronder een voorbeeld van een proforma bezwaarschrift dat u kunt gebruiken als u meer tijd nodig heeft dan de 6 weken die u heeft voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ beschikking die u in februari ontvangt van de gemeente. Bijv. om advies in te winnen bij een aannemer voor een offerte voor achterstallig onderhoud of bij een makelaar voor een tegentaxatie. Of informatie bij het Kadaster.

Voorbeeld van een proforma bezwaarchrift:

 Nuenen, datum invullen

Aan de heffingsambtenaar van de gemeente Nuenen, Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen

Inzake: vaststelling waarde van mijn woning in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken wegens beschikking nr…………..gedateerd…………..

Hiermee maakt ondergetekende proforma bezwaar tegen de door u op…………… bij beschikking vastgestelde waarde van mijn woning. Een kopie van deze beschikking heb ik als bijlage bijgesloten.

Omdat ik meer tijd nodig heb voor nader onderzoek en advies dan de zes weken die ik heb voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ beschikking, verzoek ik u vriendelijk om mij uitstel te verlenen voor het indienen van een inhoudelijk bezwaarschrift..

Ik verzoek u mij zo spoedig mogelijk schriftelijk uw akkoordbevinding met dit uitstel te doen toekomen.

Hoogachtend,

De heer/mevrouw……….
Straat en huisnummer…….
Postcode en plaats