Wie ben ik?

Mijn naam is Jacques Leemans. Ik ben geboren in Valkenswaard. Om precies te zijn zag ik het levenslicht in de ouderlijke villa Luikerweg 69 in Valkenswaard die zijn vader en moeder lieten bouwen in 1936. (zie foto)

Villa in Valkenswaard

Mijn grootvader was Jacobus Heesterbeek grondlegger in 1902 van Sigarenfabriek Heesterbeek. Welke naam hij veranderde in 1924 in Hofnar Sigarenfabriek.

Jacobus Heesterbeek

Mijn vader was Herman Leemans, gemeentesecretaris van Valkenswaard, hier op een foto uit 1935 op weg naar het gemeentehuis.

Herman Leemans

Mijn moeder heette Marie Heesterbeek. Zij was de dochter van Jacobus Heesterbeek grondlegger van de Hofnar Sigarenfabriek in Valkenswaard. Ik trouwde in 1968 met Toos Vogels uit Nuenen. We kregen twee dochters Esther en Jaklien en drie kleinkinderen Danae, Feline en Finn. (zie foto)

Ik ben jurist en afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ik begon na mijn studie de Nuenense wetswinkel met gratis rechtshulp voor de gewone man via een wekelijks spreekuur. Richtte de stichting Behoud Erfgoed Nuenen op. Aanleiding was het slopen van een monumentale vleugel van het Klooster in Nuenen. Ook was ik lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant voor het CDA van 1978 tot 1987, richtte in 1997 de politieke vereniging Nuenens Belang op, was lid van de gemeenteraad van Nuenen van 1998 tot 2014 in deze periode was ik fractievoorzitter van Nuenens Belang, voorkwam in 2002 met een huis-aan-huisactie de aanleg van de Oosttangent (ruit) langs Nuenen-Oost, zorgde er in 2006 voor, dat er hekken om lagere scholen heen kwamen zoals bij de Crijnsschool in Nuenen waardoor het vandalisme tot bijna nul gereduceerd werd, zette me in de periode 2006 tot 2014 onafgebroken in om de torenhoge OZB woonlasten van de huiseigenaar omlaag te krijgen en ontving een Koninklijke Onderscheiding voor mijn vele verdiensten voor de Nuenense gemeenschap. In 2018 deed ik weer mee met de raadsverkiezingen en bleef ik politiek actief. Ik richtte in 2018 samen met Hans Pijs de stichting Vrienden van Eindhoven op voor het blijvend onderhouden van een goede relatie met Eindhoven, mocht het tot een fusie met Eindhoven komen, onder het motto: een goede buur is beter dan een verre vriend.