Woonlasten omlaag.Maak van het Klooster net als in Son een hotel.

Op 18 mei a.s.komt aan de orde het raadsvoorstel Toekomstig exploitatiemodel het Klooster met als doel het realiseren van een Dorpshuis.Ter vergelijking: in Son staat een zelfde klooster als in Nuenen.Het klooster in Son kostte de gemeente teveel geld, reden waarom Son het gebouw verkocht en daarin inmiddels met veel succes een driesterrenhotel is gerealiseerd.

We hebben in de gemeentelijke archieven eens nagegaan wat het Klooster de Nuenense belastingbetaler tot nu toe gekost heeft. In 1997 was met de ombouw van het klooster een bedrag gemoeid van ruim 7 miljoen gulden ( ca 3.2.miljoen euro). Bijna de hele reserve verkregen uit verkoop van bouwgrond in Nuenen-Oost werd in de renovatie van het gebouw gestoken.

Daarbij kwamen vanaf 1997 tot heden de jaarlijkse exploitatieverliezen in totaal geraamd op ca 2.5 miljoen euro. Het meest recente financieel overzicht uitgaven Het Klooster 2015-2017, memo van 14 april 2017 met nadere cijfers aangaande de exploitatie- en onderhoudskosten laat geen enkele verbetering van de situatie zien. Het tekort in 2015 bedroeg 235.133 euro, in 2016 was dat 186.302 euro en voor 2017 wordt het tekort geraamd op 132.355 euro. Kortom een bodemloze put.

Sterker nog: de gemeente geeft in haar raadsvoorstel van 18 mei aan dat welke exploitatiemodel er ook gekozen wordt, deze modellen altijd een financiėle ondersteuning van de gemeente vergen.

De gemeente denkt met een ander theatermodel en horeca de zaak te kunnen verbeteren. Daarvoor moet een “kwartiermaker” ( eenmalige kosten 50.000 euro) de oplossing zoeken.

Nuenens Belang zegt: stop met de geldsmijterij en ga eens praten met de gemeente Son. Maak van  het klooster in Nuenen net als in Son een driesterrenhotel. En gebruik dat om de toenemende stroom van toeristen te huisvesten. Vorig jaar bezochten ca 25.000 toeristen het documentatie-centrum Vincent van Gogh en andere locaties waar Vincent van Gogh verbleef. De komende jaren worden er 50.000 tot 100.000 toeristen verwacht. Goed voor de Nuenense middenstand. Ook goed voor de Nuenense belastingbetaler. Geen miljoenen exploitatieverliezen meer die opgevangen worden met de hoogste woonlasten  in Nuenen van de 21 regiogemeenten in Zuid-Oost Brabant en bij de top 8 van duurste gemeenten in Nederland.

Jacques Leemans
Voorzitter van de politieke groepering Nuenens Belang